Rootline

Goerner FormpackExtensiile

CGA

Content

qrCode

 

 

Trusty Report Logo
De încredere, canalul intern de raportare sigur și securizat al Grupului Goerner pentru comunicarea informațiilor despre încălcări suspectate în cadrul organizației.

Condiţii de livrare ale industriei de cutii pliante austriece

 

1. Domeniul de valabilitate
Aceste condiţii de livrare sunt valabile exclusiv pentru afaceri între firme. Acestea nu sunt aplicabile în domeniul afacerilor juridice cu consumatorii în sensul § 1, par. 1, rândul 2 al legii de protecţie a consumatorului BGBl. nr. 140/1979.

 

2. Preţuri
a) Preţurile sunt obligatorii numai dacă sunt oferite în scris de către furnizor sau dacă au fost confirmate într-o confirmare scrisă a comenzii de către furnizor.

b) Obligaţia legală de respectare a preţurilor de către furnizor nu se mai aplică în următoarele cazuri:

- În cazul creşterilor retribuţiilor sau salariilor din contractul colectiv de muncă

- În cazul creşterii tarifelor publice

- În cazul creşterii costurilor materiilor prime

c) Preţurile sunt date pentru 30 de zile, valoare netă în numerar. În cazul efectuării plăţii pentru întreaga valoarea a facturii în termen de 14 zile de la emiterea facturii, se bonifică un discount de 2 %.

d) În cazul întârzierii plăţii, începând cu data scadenţei facturii se calculează dobânzi la o valoare egală cu rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a Austriei plus două puncte procentuale.

 

3. Derularea comenzii

a) Încheierea contractului şi abateri
Modelele de imprimare şi/sau de execuţie prezentate beneficiarului de către furnizor, trebuie verificare de către beneficiar şi în legătură cu toate caracteristicile esenţiale, solicitate pentru utilizarea mijlocului de ambalare. Dacă sunt necesare autorizaţii, acestea trebuie desemnate explicit.

Eventualele abateri ale confirmării comenzii de la comandă trebuie obiectate în scris într-un interval de şase zile de la emiterea confirmării comenzii. În caz contrar, conţinutul confirmării comenzii, inclusiv condiţiile de livrare, sunt considerate ca fiind convenite de comun acord.

b) Calitatea
Calitatea materiilor prime şi auxiliare utilizate de furnizor sunt considerate impecabile dacă corespund condiţiilor de livrare din industria hârtiei, industria chimică sau altă grupă industrială aflată în cauză. Livrarea mărfurilor defectuoase de până la 2 % din cantitatea totală livrată nu poate fi reclamată.

Tiparele de corectură şi tiparul de probă trebuie verificate de beneficiar şi trebuie returnate furnizorului cu menţiunea „bun de tipar”. Furnizorul nu-şi asumă răspunderea pentru erorile produse din vina sau din cauza beneficiarului. Modificările anunţate telefonic necesită confirmare scrisă pentru a produce efect.

În cazul modificării realizate după aprobarea tipăririi, toate cheltuielile, inclusiv costurile determinate de starea de repaus a utilajului revin beneficiarului.

Abaterile atribuite diferenţelor determinate de tehnica de tipărire dintre tiparul de probă şi tiraj nu pot fi reclamate.

Furnizorul garantează tipărirea corespunzătoare a codului de bare EAN la calitatea uzuală din comerţ corespunzător specificaţiilor normei naţionale ÖNORM A 5410 în măsura în care imprimarea codului indicată în comandă corespunde acestei norme.

O garanţie în afara acestor condiţii nu poate fi preluată de către furnizor.

Dacă beneficiarul pune la dispoziţie originalele tipărite, inclusiv filmele master sub forma originalelor codurilor de bare, trebuie să dovedească calitatea şi autenticitatea acestora.

c) Toleranţă cantitativă
Beneficiarul este de acord cu preluarea şi plata unor cantităţi în exces sau deficitare cu până 10 % din cantitatea comandată. În cazul comenzilor cu ambalaje alcătuite din mai multe componente, furnizorul este îndreptăţit să livreze piesele cu componentele de completare lipsă în cadrul unei toleranţe cantitative de până la 2% din cantitatea totală.

d) Termenul de livrare
În cazul în care nu este convenit niciun termen de livrare, termenul de livrare este considerat intervalul dintre data confirmării comenzii şi data comunicării disponibilităţii de livrare la beneficiar pe baza termenului convenit. Termenul de livrare începe oricum abia după aprobarea tiparelor de probă de către beneficiar şi după înaintarea la furnizor a tuturor documentelor de lucru necesare pentru executarea comenzii. În termenele de livrare nu sunt incluse perioadele în care beneficiarul verifică tiparul de probă, modelele finale, clişeele etc. În cazul modificării conţinutului comenzii trebuie convenit în scris un nou termen de livrare.

e) Comenzi cu cerere de livrare
Recepţia comenzii întregi trebuie realizată în intervalul de 6 luni după primul termen convenit pentru cererea de livrare. Pentru fiecare lună începută, cu care clientul depăşeşte acest interval de timp pentru cererea de livrare sau plată, este calculat câte 1 % pentru depozitare şi pentru dobânda de valoare a mărfii.

În lipsa altor înţelegeri, cererile de livrare trebuie realizate lunar. Dacă beneficiarul doreşte mai multe cereri de livrare pe lună, furnizorul este îndreptăţit să factureze costurile suplimentare astfel rezultate.

f) Menţinerea în depozit
Mărfurile care nu au fost ridicate la termen pot fi depozitate la furnizor pe cheltuiala şi răspunderea beneficiarului, în caz contrar pot fi depozitate şi într-un depozit public, după încă o somaţie de ridicare, pe cheltuiala beneficiarului.

g) Clauză de blocare
Cazurile de forţă majoră, precum şi grevele, concedierile, pagubele neprevăzute la maşini, imposibilitatea de procurare a materiilor prime, întârzierea în livrarea materiilor prime şi a altora asemănătoare, îl degrevează parţial sau total pe furnizor de respectarea obligaţiilor de furnizare.

h) Întârzierea livrării
În cazul întârzierii livrării, beneficiarul trebuie să-i stabilească furnizorului o prelungire a termenului adecvată.

 

4. Drepturi de proprietate şi drepturi de autor

a) Drepturi de proprietate
Actele de dosar, plăcile de tipar, litografiile, filmele şi plăcile, matriţele, ştanţele, clişeele galvanoplastice şi stereotipice realizate de furnizor precum şi alte mijloace auxiliare pentru procesul de producţie rămân proprietatea acestuia, chiar dacă chiar dacă beneficiarul a efectuat o compensaţie de valoare. Acest lucru este valabil şi pentru mijloacele auxiliare care au fost produse de furnizor sau de o terţă firmă la solicitarea sa. Costurile efectuate de furnizor în acest sens revin beneficiarului. Ciornele şi schiţele nu trebuie făcute accesibile terţilor în scopuri profesionale.

b) Drepturile de autor
Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru atingerea adusă drepturilor de autor şi trebuie să-l scutească pe furnizor de pagube şi reclamaţii, în cazul în cazul în care se impun pretenţii de drepturi de autor ale terţilor faţă de acesta. Furnizorul nu este obligat să perceapă informări referitor la raporturile care privesc drepturile de autor.

 

5. Preluarea mărfurilor şi garanţia legală

a) Deficienţele vizibile trebuie revendicate în decurs de opt zile, cele ascunse în decurs de trei luni după preluarea mărfii. Deficienţele unei componente din pachetul de livrare nu pot determina respingerea întregii livrări.

b) Pentru mărfurile deficiente, cumpărătorul poate solicita numai diminuarea preţului de cumpărare sau livrarea unei mărfi fără deficienţe cu condiţia returnării celei livrate, cu excluderea oricăror alte solicitări.

 

6. Garanţia pentru produs

Sunt excluse obligaţia de despăgubire pentru pagubele materiale rezultate conform legii privind garantarea produselor din Monitorul Oficial al Germaniei 99/1988, precum şi pretenţiile asupra unei garanţii pentru produs care pot fi deduse din alte dispoziţii.

Aceste limitări ale garanţiei trebuie transmise integral tuturor eventualilor beneficiari, cu obligaţia de a le transmite mai departe, dacă este cazul.

Obiectul cumpărării oferă numai acea siguranţă care poate fi anticipată prin respectarea caracteristicilor specifice materialului.

 

7. Impressum

Furnizorul are dreptul de a aplica pe produsele sale numele firmei, textul firmei sau numărul de înregistrare, precum şi simbolul de produs conform spaţiului corespunzător şi fără a afecta imaginea imprimată.

 

8. Locul de executare şi sediul instanţei

Sediul furnizorului.