Rootline

Goerner Formpack

Inovaţie

Content

Ambalajul viitorului!

 

 

Ambalajul viitorului!

Componentele din materiale turnate fibroase sunt utilizate deja de decenii pentru ambalarea ouălor. Însă componentele fasonate pe bază de fibre, produse din carton reciclat şi hârtie veche pot să ambaleze mai mult decât ouă. Modalitatea cea mai ecologică de a împacheta protejat bunurile fragile.

În prezent, considerăm că misiunea noastră este de a utiliza alte materiale ca materie primă, produse din materii prime regenerabile, nu doar fibrele de celuloză. De ex. paie, sau alte produse eliminate ca deşeuri în agricultura industrială. Totodată, este în primul rând vorba despre originea materialelor. Dacă se creează circuite funcţionale de procurare pentru aceste materii prime, se păstrează atât materiile prime, cât şi energia investită. Dezvoltăm ambalaje noi din aceste materiale alternative şi procesele de producţie necesare în acest sens.

Un alt criteriu este biodegradabilitatea componentelor din materiale turnate fibroase. Ambalarea bio nu reprezintă doar un trend în branşa ambalajelor, ci şi modul de ambalare al viitorului. Deoarece este reutilizată numai o mică parte din deşeurile rezultate la nivel global, cantitatea acestuia în mediu creşte, în special plasticul. Astfel, cantităţile de deşeuri din mări şi oceane depăşesc la momentul actual 100 milioane de tone.

 

 Ambalajul viitorului!
 Ambalajul viitorului!
 Ambalajul viitorului!

 

 

Straturi acoperitoare şi îmbunătăţiri

Componentele fasonate pe bază de fibre pot fi făcute biodegradabile la nivel industrial, dacă sunt produse din materiile prime naturale corespunzătoare. Ambalajul antistatic din fibre de celuloză poate fi îmbunătăţit în funcţie de cerere, aşadar se pot aplica straturi acoperitoare. În stratul acoperitor sunt utilizaţi biopolimeri naturali, care determină funcţii suplimentare în funcţie de tipul de utilizare al ambalajului interior:

barieră contra apei resp. vaporilor

barieră contra grăsimii

protecţie anticoroziune

Barieră antimigrare