Rootline

Goerner Formpack

Mediu / ecologie

Content

Mediu / ecologie

Componentele fasonate sunt alcătuite până la 100 % din material reciclabil şi pot fi eliminate complet ca deşeu ca maculatură.
[Translate to Românesc:] Formteile bestehen zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial und können komplett über Altpapier entsorgt werden.
Componentele fasonate pe bază
Suport de tuburi ecologic pentru industria alimentară.

 

 

Imagine
Fotolia
Acţionăm azi - profităm mâine.

 

 

Avem o mare responsabilitate pentru generaţiile următoare!

Componentele fasonate pe bază de fibre facilitează reciclarea. Componentele fasonate din materiale turnat pe bază de fibre sunt din materii prime regenerabile, de al căror bilanţ ecologic pozitiv lumea a devenit din nou conştientă în ziua de azi.

Punctul forte al produselor pe bază de materiale fibroase turnate se dovedeşte a fi eliminarea ca deşeu. Componentele din materiale fibroase turnate bazate pe materiale reciclabile sunt deşeuri care pot fi folosite ca materii prime, iar din aceste materii prime se pot produce din nou ambalaje ecologice. Astfel, componentele fasonate nu reprezintă o problemă asociată ambalării, ci însăşi soluţia.

În ambalajele noastre ecologice şi favorabile mediului înconjurător se găsesc materii prime valoroase care nu trebuie să ajungă neutilizate în instalaţiile de ardere a gunoiului sau în depozite de reziduuri. Deşeurile de producţie ale Goerner Group sunt din nou introduse în procese de producţie industriale. Ambalajele astfel produse nu sunt doar uşor reciclate ci sunt utilizate şi în upcycling. Upcycling are următoarea semnificaţie: Din produse de ambalaj eliminate ca deşeu sunt produse ambalaje ecologice cu o valoarea mai mare.

Avantaje economice clare pentru clienţii noştri: Economisirea costurilor şi posibilităţi de comercializare noi datorită ambalajelor ecologice.

Avantaje ecologice clare: Diminuarea cantităţii de deşeuri, sunt menajate materiile prime care se găsesc în cantităţi din ce în ce mai reduse.

Avantaje sociale clare: O firmă cu viaţă lungă creează valori sociale.

Provocările viitorului constau în dezvoltarea de ambalaje ecologice din materii prime alternative, precum straturile de acoperire biodegradabile.

Materialul fibros este produs în primul rând pe bază de lemn, ca materie primă regenerabilă. Din acestea sunt produse componentele fasonate pe bază de fibre.

Obiectivul principal al departamentului nostru de dezvoltare vizează straturile acoperitoare şi cazurile lor aplicative, precum şi diverse procedee de aplicare a straturilor pe baza altor materii prime regenerabile care nu sunt utilizate ca hrană sau furaje.

Aflaţi mai multe